Na XV. Konferencii v Poprade zvolili do SR SVF Cibulovú a Přidala

V popradskom hoteli AquaCity sa v utorok 15. septembra 2020 uskutočnila XV. Konferencia Slovenskej volejbalovej federácie. Najdôležitejším bodom rokovania bola voľba nových členov Správnej rady SVF a úprava stanov SVF v dvoch bodoch, ktorú delegáti neschválili. Konferencia sa mala uskutočniť pôvodne v júni, ale pre pandémiu koronavírusu ju presunuli na september. Na konferencii sa zúčastnil aj viceprezident Európskej volejbalovej konfederácie (CEV) a Čestný prezident SVF Ľubor Halanda, delegátov pozdravil aj štátny tajomník pre šport Ivan Husár.

Novými členmi Správnej rady SVF sa stali Michaela Cibulová a Vladimír Přidal, ktorý už v minulosti v SR SVF pôsobil. Cibulová bude v najvyššom výkonnom orgáne SVF zastupovať plážový volejbal, Přidal bude členom SR pre vzdelávanie a metodiku a zástupcom trénerov. Na uvoľnené funkcie v SR SVF kandidovali za vzdelávanie aj Michal Matušov a za plážový volejbal Ľubica Šipošová, ktorá sa zo zdravotných dôvodov vzdala ešte pred konferenciou a Miroslav Andrássy, ktorý odstúpil od kandidatúry tesne pred samotnou voľbou.

Delegáti konferencie schválili okrem iného aj výročnú správu SVF za rok 2019 a správu prezidenta SVF Martina Kraščeniča o činnosti SVF a správnej rady, v ktorej prvý muž slovenského volejbalu zhodnotil úspešný rok 2019. Slovenský volejbal v ňom oslávil storočnicu, SVF zorganizovala mimoriadne úspešný šampionát EuroVolley žien v Bratislave a na obrazovky RTVS sa pravidelne dostal aj klubový volejbal.

„Úprimne sa teším, že sme sa aj v tejto neľahkej situácii mohli v zdraví spoločne stretnúť, aby sme sa zaoberali výzvami aktuálnych dní v našej komunite. Vítam v Správnej rade dvoch nových členov, ktorým prajem veľa síl do práce pre slovenský volejbal. Do záverečného roku svojho mandátu sa pozerám s optimizmom a verím, že koronakríza výrazne nezasiahne do novej sezóny,“ povedal Martin Kraščenič. Plénum tiež schválilo úpravy v Súťažnom, Disciplinárnom, Registračnom a prestupnom poriadku SVF.

Na konferencii tiež tradične udelili ocenenia pri príležitosti životných jubileí a významných úspechov. Čestnými členkami SVF sa stali bývalé vynikajúce reprezentantky a významné osobnosti histórie slovenského volejbalu Júlia Bendeová a Mária Mališová. Pamätnú plaketu SVF dostali Ľubomír Andel, Eva Brodyová, Ľuboš Červeň, Štefan Čus, Oliver Dibák, Marián Haľko, Ivan Hiadlovský, Fedor Hnát, Eva Holecová, Dušan Jarotta, Peter Kalný, Eva Koseková, Július Kováč, Dušan Lajčiak, Igor Murko, Katarína Nemcová, Peter Nemečkay, Daniel Oravec, Miroslav Palgut, Ľuboslav Rohoň, Ľudovít Švihla, Tatiana Vestenická, Čestné uznania si odniesli Ján Baďura, Tibor Brida, Jozef Breda, Juraj Cahajla, Michal Kudla, Rudolf Leška a Tibor Riša.